Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce od dnia 1 września 2020 r. i ich bezwzględne przestrzeganie.

Oświadczenie prosimy pobrać, wypełnić i dostarczyć do placówki 1 września 2020 r.

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl