Podziękowania dla Pana Burmistrza

Dyrekcja, Przedszkolaki i Grono Pedagogiczne Przedszkola Miejskiego Nr 5 składają Panu Burmistrzowi podziękowania za ufundowanie nowoczesnych mebli do naszych pięknych i nowych sal w budynku szkoły.
Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl