Dziękujemy pracownikom MOSiR za pomoc w przewożeniu mebli.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl