Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl