Zajęcia dodatkowe

 

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzi lektor języka angielskiego mgr Julita Chudy.

 

 

Zajęcia odbywają się w poszczególnych grupach:

Poniedziałek: 
1 grupa od 7:30 do 7:45
2 grupa od 7:45 do 8:00
3 grupa od 8:00 do 8:15
4 grupa od 8:15 do 8:30
5 grupa od 8:30 do 9:00
6 grupa od 9:00 do 9:30
7 grupa od 9:30 do 10:00
8 grupa od 10:00 do 10:30

Wtorek:
1 grupa od 7:30 do 7:45
2 grupa od 7:45 do 8:00
3 grupa od 8:00 do 8:15
4 grupa od 8:15 do 8:30
5 grupa od 8:30 do 9:00
6 grupa od 9:00 do 9:30
7 grupa od 9:30 do 10:00
8 grupa od 10:00 do 10:30


RYTMIKA

Raz w tygodniu przy akompaniamencie muzyki dzieci uczą się piosenek, tańców i zabaw. Zajęcia prowadzi mgr Urszula Olszówka.

 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek:

1 grupa od 9:00 do 9:15
2 grupa od 9:15 do 9:30
3 grupa od 9:30 do 9:45
4 grupa od 9:45 do 10:00
5 grupa od 10:00 do 10:30
6 grupa od 10:30 do 11:00
7 grupa od 11:00 do 11:30
8 grupa od 11:30 do 12:00

   

      ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia mają charakter indywidualny i zbiorowy. Są to zajęcia stymulujące rozwój mowy i zapobiegające wadom. Zajęcia prowadzi logopeda mgr Edyta Zapalska. 

 

Zajęcia odbywają się w poszczególnych grupach:

Środa: 
3 grupa od 10:00 do 10:30
4 grupa od 10:30 do 11:00
5 grupa od 11:00 do 11:30
6 grupa od 11:30 do 12:00

Czwartek:
7 grupa od 10:00 do 11:00
8 grupa od 11:00 do 12:00POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w przedszkolu utworzony został punkt konsultacyjny dla Rodziców- porady psychologa. 

Psycholog przyjmuje w pierwszą środę każdego miesiąca.

 


RELIGIA

Dwa razy w tygodniu dzieci 3, 4, 5 i 6- letnie uczestniczą w katechezie, prowadzonej przez panią katechetkę mgr Beatę Kwaśniak.

 

Zajęcia odbywają się w poszczególnych grupach:

Poniedziałek: 
1 grupa od 14:45 do 15:00
6 grupa od 15:00 do 15:30
8 grupa od 14:10 do 14:40

Środa:
2 grupa od 14:55 do 15:10
3 grupa od 13:45 do 14:00
4 grupa od 14:10 do 14:25
5 grupa od 14:25 do 14:55
7 grupa od 15:15 do 15:45

Piątek:
1 grupa od 12:30 do 12:45
2 grupa od 12:45 do 13:00
3 grupa od 13:00 do 13:15
4 grupa od 13:15 do 13:30
5 grupa od 13:30 do 14:00
6 grupa od 15:10 do 15:40
7 grupa od 14:40 do 15:10
8 grupa od 14:10 do 14:40

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl