Rekrutacja

Przedszkole Miejskie Nr 5 przy ulicy Spółdzielczej 3 w Kraśniku jest placówką publiczną, prowadzoną przez Miasto Kraśnik, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbałość o zdrowie i zachowania przyjazne środowisku.

Poprzez codzienne działania realizujemy cele i zadania wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole Miejskie Nr 5 zatrudnia doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy nowatorskich metod pedagogicznych m.in.: pedagogiki zabawy, metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, metody Dobrego Startu, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Współpracujemy z wieloma instytucjami miejskimi m.in.: Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, MOPS-em, szkołami podstawowymi, Miejską Biblioteką Publiczną, Komendą Policji, Strażą Pożarną.

W przedszkolu odbywają się zajęcia otwarte, imprezy rodzinne i uroczystości okolicznościowe. Oferujemy dzieciom nieodpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia logopedyczne.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Placówka jest otwarta dla dzieci w godzinach od 6:00 do 16:00.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, różnorodne zabawki i sprzęt muzyczny, sprzyjają realizacji programów dydaktyczno- wychowawczych oraz zachęcają do aktywnej i swobodnej zabawy.

Przedszkole zlokalizowane jest w dobrym punkcie miasta, cieszy się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców Kraśnika. Placówka ciągle rozwija się, aby w jak najlepszy sposób zaspakajać potrzeby i rozwijać możliwości przedszkolaków.

Prosimy rodziców o dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do sekretariatu przedszkola.

Dokumenty do pobrania:

Telefon kontaktowy: 81 884 34 84

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl