Projekt

PROJEKT „PRZEDSZKOLE MARZEŃ MALUCHÓW – TWORZENIE NOWYCH MIEJSC DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LAT W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KRAŚNIKU”

Celem projektu jest zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym z miasta Kraśnik i gmin ościennych (woj.lubelskie) w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat w wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne sali.

Propozycja ta jest adresowana do rodzin o niskich dochodach, rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci,  jak również rodzin wielodzietnych. W projekcie mogą również uczestniczyć również rodziny, w których dziecko lub inny członek rodziny jest osobą niepełnosprawną, a dziecko nie korzystało jeszcze z edukacji w innym przedszkolu.

W ramach projektu oferujemy:

  • zajęcia w 15-osobowej grupie,
  • salę wyposażoną w nowoczesne zabawki wspomagające rozwój dzieci,
  • bezpłatne zajęcia z logopedą,
  • specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,

Dokumenty do pobrania:

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl