Nasze przedszkole

Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa oraz tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Praca wychowawczo dydaktyczna realizowana jest w ośmiu grupach. Każda grupa posiada salę wyposażoną w odpowiednie pomoce dydaktyczne i ciekawe kąciki zainteresowań.

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
od godziny 6.00 do 16.00

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl