Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Dzieci 5 i 6 letnie

 

Realizacja podstawy programowej 6:00-16:00

 

Część I – poranna

6.00 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci. Dokładne mycie rąk po przyjściu do sali. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
8.00 – 8.30
 • Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

8.30 – 9.00
 • Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
9.00 – 9.15
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II – główna

9.15-10.15

 • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. 
10.15–10.30
 • Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie., przekąska owocowa.
10.30- 11.30
 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu  przedszkolnego – zgodnie z procedurami COVID-19 (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.
11.30- 12.00
 • Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.
12.00-12.30
 • Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w przedszkolu.
12.30–13.00
 • Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

 

Część III – poobiednia

13.00- 13.50

 • Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.
 13.50- 14.00
 • Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe, mycie rąk.
 14.00- 14.20
 • Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.20- 16.00
 • Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci zgodnie z procedurami.

 

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl