Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia  przedszkolu
Dzieci 3 i 4 letnie

Realizacja podstawy programowej 6:00-16:30

 

Część I – poranna

6.00 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.
8.00 – 8.30
 • Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30 – 9.00
 • Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
9.00 – 9.30
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Część II – główna

9.30-10.00

 • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. . Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
10.00–10.30
 • Przygotowanie do drugiego śniadania -przekąska owocowa, czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.
10.30- 11.30
 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11.30-12.30
 • Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
12.00–12.30

 

 • Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Część III – poobiednia

12.30- 12.45

 •  Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
 12.45- 14.00
 •  Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
 14.00- 14.20
 • Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
 14.30- 15.00
 •  Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
 15.00- 16.30
 •  Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci. 


 

 

 

 

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl