Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku pedagogika przedszkolna. Większość nauczycielek posiada studia również podyplomowe o kierunkach: zintegrowanie nauczanie wczesnoszkolne, terapia pedagogiczna. Nauczycielki doskonalą się zawodowo, organizują nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie. Tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę. Stwarzają interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze w zakresie nauczania, rozwijania uzdolnień dzieci.

Dyrektor:

mgr Barbara Jachymek – bjachymek@pm5.krasnik.pl

Wicedyrektor:

mgr Marzena Łyszczarz – mlyszczarz@pm5.krasnik.pl

Nauczyciele:

Grupa I 2,5-3 latki

mgr Owczarz Monika – mowczarz@pm5.krasnik.pl
mgr Smoczyńska Beata – bsmoczynska@pm5.krasnik.pl
Szostek Mariola (pomoc nauczyciela)

Grupa II 3 latki

mgr Chruściel Urszula – uchrusciel@pm5.krasnik.pl
mgr Zarzycka Danuta – dzarzycka@pm5.krasnik.pl
mgr Sielska Agata (pomoc nauczyciela)

Grupa III 4 latki

mgr Capała Marta – mcapala@pm5.krasnik.pl
mgr Petruk Wiesława – wpetruk@pm5.krasnik.pl

Grupa IV 4 latki

mgr Kocik Renata – rkocik@pm5.krasnik.pl
mgr Koneczna Beata – bkoneczna@pm5.krasnik.pl

Grupa V 3-4 latki

mgr Iż Magdalena – miz@pm5.krasnik.pl
mgr Rogowska Karolina – krogowska@pm5.krasnik.pl

Grupa VI 5-latki

mgr Chruściel Urszula – uchrusciel@pm5.krasnik.pl
Ganczarenko Teresa – tganczarenko@pm5.krasnik.pl
mgr Koneczna Beata – bkoneczna@pm5.krasnik.pl
mgr Petruk Wiesława – wpetruk@pm5.krasnik.pl
mgr Ryba Agnieszka – aryba@pm5.krasnik.pl
mgr Smoczyńska Beata – bsmoczynska@pm5.krasnik.pl

Grupa VII 5-latki

mgr Ryba Agnieszka – aryba@pm5.krasnik.pl
mgr Wereska Ewa – ewereska@pm5.krasnik.pl

Grupa VIII 6-latki

mgr Markowicz Jolanta – jmarkowicz@pm5.krasnik.pl
mgr Wierzchowiak Joanna – jwierzchowiak@pm5.krasnik.pl

Grupa IX 6-latki

mgr Bral Grażyna – gbral@pm5.krasnik.pl
mgr Łyszczarz Marzena – mlyszczarz@pm5.krasnik.pl
mgr Jachymek Barbara – bjachymek@pm5.krasnik.pl

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl