Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku pedagogika przedszkolna. Większość nauczycielek posiada studia również podyplomowe o kierunkach: zintegrowanie nauczanie wczesnoszkolne, terapia pedagogiczna. Nauczycielki doskonalą się zawodowo, organizują nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie. Tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę. Stwarzają interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze w zakresie nauczania, rozwijania uzdolnień dzieci.

Dyrektor:

mgr Barbara Jachymek
bjachymek@pm5.krasnik.pl

Wicedyrektor:

mgr Marzena Łyszczarz
mlyszczarz@pm5.krasnik.pl

Nauczyciele:

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl